Geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid zijn wereldwijde problemen. Jaarlijks zijn miljoenen vrouwen op de wereld slachtoffer. Ook in Nederland liegen de cijfers niet.

Seksueel en lichamelijk geweld

  • Ruim 200.000 vrouwen zijn ieder jaar het slachtoffer van lichamelijk en seksueel geweld
  • 39% van de vrouwen is ooit slachtoffer geworden van seksueel geweld
  • 1 op de 6 meisjes is wel eens gedwongen tot seksuele handelingen
  • Naar schatting overlijden jaarlijks 60 tot 80 vrouwen aan de gevolgen van huiselijk geweld.

Economische ongelijkheid

Mannen verdienen ongeveer 18% meer dan vrouwen. Lees voor meer informatie de factsheet Gelijke beloning v/m van Atria.

Psychisch geweld

31,3% van huiselijk geweld is psychisch geweld.

Vormen van geweld

Geweld tegen vrouwen kent veel vormen. Het komt voor in de familie, in een partnerrelatie, in een gemeenschap en in de samenleving. Het kan thuis, op straat, op het werk of op een andere plek gebeuren. Het gaat zowel om lichamelijk, seksueel als psychisch geweld. 

Oorzaken

Een belangrijke oorzaak van geweld tegen vrouwen isgenderongelijkheid. Genderongelijkheid heeft te maken met maatschappelijke rollen en identiteiten voor mannen en vrouwen. Veel mannen en vrouwen hebben stereotiepe ideeën over wat vrouwelijk is en wat mannelijk is. Zo vinden sommige mensen bijvoorbeeld dat een echte vrouw er altijd mooi uit moet zien of het uitlokt om verkracht te worden als zij zich erg sexy aankleedt.

Gendergeweld

Een extreme vorm van genderongelijkheid is dan ook gendergeweld. Bij volwassenen zien we dat vrouwen meer te maken krijgen gendergeweld. Daar zien we vooral mannen die vrouwen lichamelijk en seksueel geweld aan doen. Als het gaat om huiselijk geweld, worden vrouwen (60%) vaker slachtoffer dan mannen (40%) (Van der Veen & Bogaerts, 2010). Als rekening gehouden wordt met de ernst van het geweld en het structurele karakter van het geweld, zijn vrouwen vaker slachtoffer van zeer zware vormen van partnergeweld. Mannen krijgen meer te maken met verbaal psychisch geweld (Van der Veen & Bogaerts, 2010). Daarnaast worden mannen vaker slachtoffer van geweld dat gepleegd wordt door een broer of een andere persoon in de huiselijke kring. (Bron: Factsheet Huiselijk geweld, Movisie, 2013)

Gevolgen

Geweld is vernederend en heeft vaak traumatische gevolgen. Slachtoffers kunnen zowel lichamelijke als emotionele klachten krijgen. Vrouwen die geweld hebben ervaren, lopen eerder risico op verslaving aan drugs en alcohol, maar ook op een depressie, faalangst, isolement of zelfmoord.