De campagne WE CAN end all violence against women is een wereldwijde campagne die in 2004 is gestart in Bangladesh en is daarna opgezet in onder andere India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan en Afghanistan. In 2007 werd de campagne ook in Canada geïntroduceerd. Het doel is om geweld tegen vrouwen en de oorzaken hiervan, namelijk ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, te stoppen. Op 8 maart 2009 startte de campagne in Nederland.

Changemakers

De WE CAN campagne wil mensen actief mobiliseren om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en geweld in hun omgeving. Daarom werkt WE CAN met changemakers: mensen die zelf kleine en grote acties ondernemen.

Waarom? Als voldoende mensen verandering willen en hun krachten bundelen, kunnen ze zorgen voor verandering.

Vier thema's

In Nederland richt WE CAN zich op vier thema’s

  • seksueel geweld
  • lichamelijk geweld
  • psychisch geweld
  • ongelijkheid

Lees meer bij feiten en cijfers waarom dit zo belangrijk is.

Internationaal is de campagne een groot succes:

  • De WE CAN campagne is in 14 landen uitgerold;
  • Bijna 5 miljoen mannen en vrouwen zijn changemakers;
  • 90% van de changemakers heeft persoonlijk verandering ervaren als gevolg de WE CAN campagne;
  • Verandering is zichtbaar in anders denken over wat geweld tegen vrouwen is en in anders handelen.
  • Zo’n 5000 organisaties hebben zich als coalitiepartner aangesloten.

WE CAN Young

In 2011 startte WE CAN Young, een campagne die zich richt op jonge changemakers. Lees hierover meer op www.wecanyoung.nl.

Movisie en Rutgers

In Nederland is de campagne geïnitieerd door Movisie. Op dit moment zijn Movisie en Rutgers de organisaties die WE CAN in Nederland ondersteunen.